Rekisteröityminen
Registration

Tämän ennakkoilmoittautumislomakkeen täyttäminen ja lipun tulostaminen oikeuttavat maksuttomaan sisäänpääsyyn messuille. Please fill in this registration form, and print out the barcode ticket. With this ticket You are entitled to a free entrance to the exhibition

 • VERKOSTO 2025
 • Lisätietoja/Further information: http://www.verkostomessut.fi/

  * merkityt tiedot ovat pakollisia
  * marked are obligatory

  Etunimi/First name *

  Sukunimi/Last name *

  Tehtävänimike / Title *

  Yritys/Company *

  Sähköpostiosoite/E-mail *
  Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti./Please fill out your e-mail address carefully.

  Yrityksen lähiosoite/Address *

  Postinumero/Postal code *

   

  Postitoimipaikka/City or town *

  Maa/Country (Jos muu kuin Suomi/If other than Finland)

  Puhelinnumero/Telephone

  Kieli / Language *
  Lähetämme tietoa messuista valitsemallanne kielellä / We will send information about the trade fair in the chosen language.
  Suomi / Finnish
  Englanti / English

  Yrityksen koko / Company size *
  alle 10 hlöä / less than 10 employees
  10-49 henkilöä / 10-49 employees
  50-250 henkilöä / 50-250 employees
  yli 250 henkilöä / more than 250 employees

  Miten osallistut tämän alan hankintoja koskevaan päätöksentekoon omalla työpaikallasi? / Do you take part in deciding on the purchases related to this industry at your workplace? *
  Teen hankintapäätöksiä itsenäisesti / I make the purchase independently
  Osallistun hankintapäätösten tekoon / I participate in making procurement decisions
  Vaikutan, mutta en osallistu päätöksentekoon / I influence, but I don't participate in decision-making
  En osallistu päätöksentekoon / I don't participate in decision-making

  Tehtäväalue / Job description

  Minua kiinnostaa / My area of interest
  Halutessasi voit valita useamman vaihtoehdon. / Several options may be chosen.
  Ajoneuvot ja kalusto / Vehicles and Equipments
  Etävalvonta / Remote Surveillance
  Huolto ja kunnossapito / Maintenance
  Kaapelit / Cables
  Koulutus / Education
  Mittauspalvelut / Measuring Services
  Operaattoripalvelut / Operator Services
  Pumppaus / Pumping
  Putket, venttiilit ja putkistovarusteet / Pipes, valves, piping equipment
  Suunnittelupalvelut / Design Services
  Tietoturvapalvelut / Information security services
  Työturvallisuus / Work Safety
  Työvälineet / Tools
  Uudet liiketoimintamahdollisuudet / New Business Opportunities
  Vastuullisuus / Responsibility
  Verkkotekniikat / Network Technologies
  Yhteisrakentaminen / Joint Construction
  Ympäristö ja maisemointi / Environment and Landscaping

  Tietosuojaseloste / Privacy statement* *
  Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen. Tietojani saa luovuttaa kutsuvan yrityksen tai rintamerkkini viivakoodin lukeneen yrityksen ja Tampereen Messujen suoramarkkinoinnin tai sähköisen markkinoinnin käyttöön. Vakuutan olevani yli 16-vuotias.
  I have read and I accept the Privacy Policy. My data may be released for electronic marketing of the inviting company or the company which read my barcode and Tampere Trade Fairs Ltd. I certify that I am over 16 years old.

  Tampereen Messut -konsernin ja Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumissa otetaan kuvia ja videoita, joita käytetään Tampereen Messut -konsernin ja Tampereen Messu- ja
  Urheilukeskuksen markkinointiviestinnässä. Tapahtumaan osallistuvat henkilöt saattavat näkyä kuvamateriaaleissa.
  Pictures and videos will be taken at the events of Tampere Trade Fairs Group and Tampere Sports and Exhibition Centre which will be used in marketing communications. Event participants
  may appear in the footage.