Rekisteröityminen
Registration

Tämän ennakkoilmoittautumislomakkeen täyttäminen ja lipun tulostaminen oikeuttavat maksuttomaan sisäänpääsyyn messuille. Please fill in this registration form, and print out the barcode ticket. With this ticket You are entitled to a free entrance to the exhibition.

 • ELINTARVIKETEOLLISUUS 2024
 • Lisätietoja/Further information: www.elintarviketeollisuus.fi

  * merkityt tiedot ovat pakollisia
  * marked are obligatory

  Etunimi/First name *

  Sukunimi/Last name *

  Yritys/Company *

  Sähköpostiosoite/E-mail *
  Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti./Please fill out your e-mail address carefully.

  Lähiosoite/Address *

  Postinumero/Postal code *

   

  Postitoimipaikka/City or town *

  Maa/Country (Jos muu kuin Suomi/If other than Finland)

  Puhelinnumero/Telephone

  Kieli / Language *
  Lähetämme tietoa messuista valitsemallanne kielellä / We will send information about the trade fair in the chosen language.
  suomi / Finnish
  englanti / English

  Sain kutsun / I received the invitation from *
  Näytteilleasettajalta / Exhibitor
  En saanut messuille erillistä kutsua / I did not receive an invitation
  Muu / Other

  Muu / Other
  Mikäli valitsit edellisessä kentässä vaihtoehdon "Muu", ole hyvä ja kirjaa toimiala tähän. / If you chose "Other" above please specify business sector here.

  Tehtäväalue / Job description *

  Muu, mikä? / Other *
  Mikäli et löytänyt edellisestä sopivaa vaihtoehtoa, ole hyvä ja kirjaa tehtäväalue tähän. / If you could not find a suitable job description above, please specify it here.

  Yrityksen koko / Company size *
  alle 10 henkilöä / less than 10 employees
  10-49 henkilöä / 10-49 employees
  50-250 henkilöä / 50-250 employees
  yli 250 henkilöä / more than 250 employees

  Minua kiinnostaa / My area of interest *
  Halutessasi voit valita useamman vaihtoehdon. / Several options may be chosen.
  Bioenergialaitokset / Bioenergy plants
  Elintarvike- ja juomateollisuuden koneet ja prosessilaitteet / Food and beverage industry machinery and process equipment
  Elintarviketeollisuuden kuljetus ja logistiikka / Food industry transportation and logistics
  Elintarviketeollisuuden pakkaus / Food industry packaging
  Hygienia, puhtaus ja kunnossapito / Hygiene, sanitation and maintenance
  Järjestöt, koulutus ja julkaisut / Associations, education and publications
  Jätehuolto / Waste management
  Kylmälaitteet / Refrigeration equipment
  Laaduntarkkailu ja -analyysi ja laboratoriolaitteet / Quality control and analysis, and laboratory equipment
  Materiaalinkäsittely ja varastointi / Material handling and storage
  Muut elintarviketeollisuuden tuotteet ja palvelut / Other food industry products and services
  Puolivalmisteiden ja valmiiden tuotteiden toimittajat ja valmistajat / Suppliers and manufacturers of semi-finished and finished products
  Raaka-aineet ja tarvikkeet / Raw materials and supplies
  Siivouskoneet / Cleaning machines
  Sopimusvalmistus / Contract manufacturing
  Toiminnanohjausjärjestelmät / ERP systems
  Tuotanto, automaatio ja robotit / Production, automation and robots
  Tuotantotilat, mm. puhdasilmatekniikka / Production facilities, e.g. clean air technologies
  Tuotekehitys / Product development
  Työvaatteet ja -turvallisuus / Work clothing and occupational safety
  Valmistuksen apuaineet; aromit, mausteet, lisäaineet, sakeutus ym. / Auxiliary manufacturing materials: flavourings, seasonings, additives, thickening agents, etc.
  Valmistuotteiden toimittajat ja valmistajat / Suppliers and manufacturers of ready-to-use products
  Ympäristötekniikka / Environmental engineering

  Tietosuojaseloste / Privacy statement *
  Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen. Tietojani saa luovuttaa kutsuvan yrityksen tai rintamerkkini viivakoodin lukeneen yrityksen ja Tampereen Messujen suoramarkkinoinnin tai sähköisen markkinoinnin käyttöön. Vakuutan olevani yli 16-vuotias.
  I have read and I accept the Privacy Policy. My data may be released for electronic marketing of the inviting company or the company which read my barcode and Tampere Trade Fairs Ltd. I certify that I am over 16 years old.

  Tampereen Messut -konsernin ja Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumissa otetaan kuvia ja videoita, joita käytetään Tampereen Messut -konsernin ja Tampereen Messu- ja
  Urheilukeskuksen markkinointiviestinnässä. Tapahtumaan osallistuvat henkilöt saattavat näkyä kuvamateriaaleissa.

  Pictures and videos will be taken at the events of Tampere Trade Fairs Group and Tampere Sports and Exhibition Centre which will be used in marketing communications. Event participants
  may appear in the footage.