Rekisteröityminen
Registration

Tämän ennakkoilmoittautumislomakkeen täyttäminen ja lipun tulostaminen oikeuttavat maksuttomaan sisäänpääsyyn messuille. Please fill in this registration form, and print out the barcode ticket. With this ticket You are entitled to a free entrance to the exhibition

 • KONEPAJA - NWE - 3D 2024
 • Lisätietoja/Further information: www.tampereenmessut.fi

  * merkityt tiedot ovat pakollisia
  * marked are obligatory

  Etunimi/First name *

  Sukunimi/Last name *

  Yritys/Company *

  Sähköpostiosoite/E-mail *
  Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti./Please fill out your e-mail address carefully.

  Lähiosoite/Address *

  Postinumero/Postal code *

   

  Postitoimipaikka/City or town *

  Maa/Country (Jos muu kuin Suomi/If other than Finland)

  Puhelinnumero/Telephone

  Mikä on sukupuolesi?/ What is your gender?
  Mies/ Man
  Nainen/ Women
  Muu/ Other

  Mihin ikäryhmään kuulut?/ What is your age group?
  alle 20
  21-30
  31-40
  41-50
  51-60
  yli 60v

  Kieli / Language *
  Lähetämme tietoa messuista valitsemallanne kielellä / We will send information about the trade fair in the chosen language.
  suomi / Finnish
  englanti / English

  Sain kutsun / I received the invitation from *
  Näytteilleasettajalta / Exhibitor
  En saanut messuille erillistä kutsua / I did not receive an invitation
  Muu / Other

  Toimiala / Business sector *

  Muu / Other
  Mikäli valitsit edellisessä kentässä vaihtoehdon "Muu", ole hyvä ja kirjaa toimiala tähän. / If you chose "Other" above please specify business sector here.

  Tehtäväalue / Job description

  Yrityksen koko / Company size *
  alle 10 hlöä / less than 10 employees
  10-49 henkilöä / 10-49 employees
  50-250 henkilöä / 50-250 employees
  yli 250 henkilöä / more than 250 employees

  Muu / Other
  Mikäli valitsit edellisessä kentässä vaihtoehdon "Muu", ole hyvä ja kirjaa tehtäväalue tähän. If you chose "Other" above, please specify job description here.

  Miten osallistut tämän alan hankintoja koskevaan päätöksentekoon omalla työpaikallasi? / Do you take part in deciding on the purchases related to this industry at your workplace?
  Teen hankintapäätökset yksin / I make purchasing decisions alone.
  Etsin tuote- ja palveluideat ja päätän hankittavista tuotteista yhdessä ryhmän kanssa / I look for product and service ideas and someone else decides on the purchases.
  Etsin tuote- ja palveluideat ja joku muu päättää niiden hankkimisesta / I look for product and service ideas and someone else decides on the purchases.
  En osallistu / I do not take part in purchasing decisions.

  Minua kiinnostaa / My area(s) of interest *
  KONEPAJA: Metallintyöstökoneet / Machine tools
  KONEPAJA: Levykoneet / Sheet metal working
  KONEPAJA: Työkalut ja ohjelmistot / Tools and softwares
  KONEPAJA: Automaatio ja robotiikka / Automation and robotics
  KONEPAJA: Kunnossapito ja teollisuuden palvelut / Maintenance and industrial services
  NWE: Hitsauksen esi- ja jälkikäsittelytekniikat / Welding pre- and post-treatment techniques
  NWE: Hitsaus- ja liittämisprosessit / Welding and joining processes
  NWE: Koulutus, T&K ja teollisuuden palvelut / Training, R&D and industrial services
  NWE: Kunnossapito / Maintenance
  NWE: Lasertekniikat / Laser techniques
  NWE: Materiaalit, laatu ja testaus / Materials, quality and testing
  NWE: Robotisointi, automatisointi ja mekanisointi / Robotics, automation and mechanization
  NWE: Suunnittelu ja simulointi / Design and simulation
  NWE: Terminen leikkaus ja ruiskutus / Thermal cutting and spraying
  NWE: Teräsrakentaminen / Steel construction
  NWE: Työturvallisuus / Occupational safety
  NWE: Työvälineet ja työkalut / Tools and equipment
  NWE: Laitetekniikka / Equipment technology
  3D & NEW MATERIALS: Suunnittelu / Design
  3D & NEW MATERIALS: Materiaalit / Materials
  3D & NEW MATERIALS: Laitemyyjät ja teknologiat / Equipment sales and technologies
  3D & NEW MATERIALS: Tutkimus ja koulutus / Research and education
  3D & NEW MATERIALS: Valmistuspalvelut / Manufacturing services

  Tietosuojaseloste / Privacy statement *
  Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen. Tietojani saa luovuttaa kutsuvan yrityksen tai rintamerkkini viivakoodin lukeneen yrityksen ja Tampereen Messujen suoramarkkinoinnin tai sähköisen markkinoinnin käyttöön. Vakuutan olevani yli 16-vuotias.
  I have read and I accept the Privacy Policy. My data may be released for electronic marketing of the inviting company or the company which read my barcode and Tampere Trade Fairs Ltd. I certify that I am over 16 years old.

  Tampereen Messut -konsernin ja Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumissa otetaan kuvia ja videoita, joita käytetään Tampereen Messut -konsernin ja Tampereen Messu- ja
  Urheilukeskuksen markkinointiviestinnässä. Tapahtumaan osallistuvat henkilöt saattavat näkyä kuvamateriaaleissa.

  Pictures and videos will be taken at the events of Tampere Trade Fairs Group and Tampere Sports and Exhibition Centre which will be used in marketing communications. Event participants
  may appear in the footage.