Rekisteröityminen
Registration

Tämän ennakkoilmoittautumislomakkeen täyttäminen ja lipun tulostaminen oikeuttavat maksuttomaan sisäänpääsyyn messuille. Please fill in this registration form, and print out the barcode ticket. With this ticket You are entitled to a free entrance to the exhibition

 • GYMTEC & SPORTEC 2023
 • Lisätietoja/Further information: www.liikuntapaikkamessut.fi

  * merkityt tiedot ovat pakollisia
  * marked are obligatory

  Etunimi/First name *

  Sukunimi/Last name *

  Yritys/Company *

  Sähköpostiosoite/E-mail *
  Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti./Please fill out your e-mail address carefully.

  Lähiosoite/Address *

  Postinumero/Postal code *

   

  Postitoimipaikka/City or town *

  Maa/Country (Jos muu kuin Suomi/If other than Finland)

  Puhelinnumero/Telephone

  Sain kutsun / I received the invitation from
  Näytteilleasettajalta / Exhibitor
  En saanut messuille erillistä kutsua / I did not receive an invitation
  Muu / Other

  Toimiala / Business sector

  Muu/ Other
  Mikäli valitsit edellisessä kentässä vaihtoehdon "Muu", ole hyvä ja kirjaa toimiala tähän. / If you chose "Other" above please specify business sector here.

  Yrityksen koko / Company size
  alle 10 hlöä / less than 10 employees
  10-49 henkilöä / 10-49 employees
  50-250 henkilöä / 50-250 employees
  yli 250 henkilöä / more than 250 employees

  Tehtäväalue / Job description

  Miten osallistut tämän alan hankintoja koskevaan päätöksentekoon omalla työpaikallasi? / Do you take part in deciding on the purchases related to this industry at your workplace?
  Teen hankintapäätökset yksin / I make purchasing decisions alone.
  Etsin tuote- ja palveluideat ja päätän hankittavista tuotteista yhdessä ryhmän kanssa / I look for product and service ideas and someone else decides on the purchases.
  Etsin tuote- ja palveluideat ja joku muu päättää niiden hankkimisesta / I look for product and service ideas and someone else decides on the purchases.
  En osallistu / I do not take part in purchasing decisions.

  Minua kiinnostaa / My area of interest
  Rakennettu liikunta- ja hyvinvointiympäristö / Built sports and wellness environment
  Fysioterapia- ja kuntoutustilat / Physiotherapy and rehabilitation facilities
  Jäähallit / Indoor ice rinks
  Kunto- ja terveysliikuntatilat / Fitness and health facilities
  Ladut, talviulkoilureitit ja rinteet / Ski tracks, winter recreation routes and slopes
  Lasten leikki- ja liikuntapaikat / Childrens play and sports grounds
  Luontopolut ja vaellusreitit / Nature trails and hiking trails
  Uimahallit, kylpylät / Swimming pools, spas
  Urheilu- ja liikuntahallit / Sports halls
  Urheilukentät / Sport grounds
  Viher- ja virkistysalueet / Green and amenity areas
  Muut sisäliikuntapaikat / Other indoor sport facilities
  Muut ulkoliikuntapaikat / Other outdoor sport facilities
  Liikunta- ja hyvinvointipaikkojen varustelu / Equipping sports and wellness facilities
  Allasvälineet ja vesiliikunta / Pool equipment and water sports
  Av-välineet, äänentoisto / Audiovisual equipment, sound
  Betoni- ja luonnonkivet / Concrete and natural stones
  Fysioterapia- ja kuntoutuslaitteet sekä välineet / Physiotherapy and rehabilitation equipment and tools
  Hoitopöydät ja -tyynyt / Treatment tables and pillows
  Jääurheiluvälineet / Ice sport equipment
  Katsomot, näyttämöt / Seating solutions, stages
  Kiinteistöhuoltokoneet ja -laitteet / Real estate machines and equipment
  Kulunvalvonta, opasteet / Access control, signage
  Kunto- ja terveysliikuntalaitteet / Fitness and health equipment
  Lasten leikki- ja liikuntapaikkojen välineet / Childrens play equipment
  Latu- ja rinnekoneet sekä lumetusjärjestelmät / Ski track and slope machines, snow making equipment
  Mittauslaitteet- ja välineet / Measuring equipment
  Monikäyttöisyys ja muunneltavuus / Versatility and adaptability
  Näytöt ja tulostaulut / Displays and scoreboards
  Puku- ja pesutilat / Dressing and washing rooms
  Ryhmäliikuntatarvikkeet / Group training accessories
  Saunat ja solariumit / Sauna and solarium
  Siemenet, siirtonurmet ja lannoitteet / Seeds, transfer lawns and fertilizers
  Taajamakoneet, traktorit / Urban area machines, tractors
  Terapiatarvikkeet / Therapy equipment
  Ultraäänihoitolaitteet / Ultrasound therapy equipment
  Urheilu- ja liikuntavälineet / Sport and exercise equipment
  Urheilulattiat / Sports surfaces
  Valaistus / Lighting
  Vesirakentaminen ja kastelujärjestelmät / Water architecture and watering systems
  Viher- ja virkistysalueiden hoitokoneet ja -laitteet / Green and amenity areas maintenance machines and equipment
  Viher- ja virkistysalueiden varusteet / Green and amenity area fittings
  Liikunnan ja hyvinvoinnin tuotteet ja palvelut / Sports and well-being products and services
  Elektroterapia, diatermia tms. / Electrotherapy, diathermy etc.
  Ergonomia ja selän hoito / Ergonomics and back treatment
  Fysioterapia- ja kuntoutuspalvelut / Physiotherapy and rehabilitation services
  Hyvinvointiteknologia ja digitaaliset palvelut / Wellness technology and digital services
  Kiinteistöhuoltopalvelut / Real estate services
  Koulutus ja konsultointi / Education, training and consulting
  Kylmä- ja lämminhoitotuotteet / Hot and cold therapy products
  Laitehuolto / Equipment maintenance
  Lehdet, julkaisut ja tutkimus / Magazines, publications and research
  Liikuntakonseptit ja lisenssit / Exercise concepts and licenses
  Maksuvälineet, -järjestelmät sekä rahoitus / Payment equipment, -systems and financial services
  Ohjelmistot ja tietojärjestelmät / Programmes and information systems
  Personal training / Personal training
  Ravitsemus ja lisäravinteet / Nutrition and Supplements
  Toiminnallinen harjoittelu / Functional training
  Urheilu- ja liikuntaopistot sekä koulutuskeskukset / Sport institutes and training centers
  Urheilu- ja liikuntatekstiilit / Sport and exercise textiles
  Viher- ja virkistysalueiden hoitopalvelut / Green and amenity areas maintenance services
  Muut tuotteet ja palvelut / Other products and services

  Tietosuojaseloste / Privacy statement
  Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen. Tietojani saa luovuttaa kutsuvan yrityksen tai rintamerkkini viivakoodin lukeneen yrityksen ja Tampereen Messujen suoramarkkinoinnin tai sähköisen markkinoinnin käyttöön. Vakuutan olevani yli 16-vuotias.
  I have read and I accept the Privacy Policy. My data may be released for electronic marketing of the inviting company or the company which read my barcode and Tampere Trade Fairs Ltd. I certify that I am over 16 years old.

  Tampereen Messut -konsernin ja Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumissa otetaan kuvia ja videoita, joita käytetään Tampereen Messut -konsernin ja Tampereen Messu- ja
  Urheilukeskuksen markkinointiviestinnässä. Tapahtumaan osallistuvat henkilöt saattavat näkyä kuvamateriaaleissa.

  Pictures and videos will be taken at the events of Tampere Trade Fairs Group and Tampere Sports and Exhibition Centre which will be used in marketing communications. Event participants
  may appear in the footage.