Rekisteröityminen
Registration

Tämän ennakkoilmoittautumislomakkeen täyttäminen ja lipun tulostaminen oikeuttavat maksuttomaan sisäänpääsyyn messuille. Please fill in this registration form, and print out the barcode ticket. With this ticket You are entitled to a free entrance to the exhibition

 • VERKOSTO 2023
 • Lisätietoja/Further information: www.verkostomessut.fi, www.verkosto.fi/en

  * merkityt tiedot ovat pakollisia
  * marked are obligatory

  Etunimi/First name *

  Sukunimi/Last name *

  Yritys/Company *

  Sähköpostiosoite/E-mail *
  Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti./Please fill out your e-mail address carefully.

  Lähiosoite/Address *

  Postinumero/Postal code *

   

  Postitoimipaikka/City or town *

  Maa/Country (Jos muu kuin Suomi/If other than Finland)

  Puhelinnumero /Phone number

  Toimiala/ Business Sector*

  Muu/ Other
  Mikäli et löytänyt edellisestä sopivaa vaihtoehtoa, ole hyvä ja kirjaa toimiala tähän. / If you could not find a suitable business sector above, please specify it here.

  Toimin erityisesti sektorilla / I specifically work in
  Voit valita useamman vaihtoehdon, mikäli toimit useamman eri verkkoliiketoiminnan sektorilla. / You can choose several if you operate in more than one network business sector.
  Sähköverkot /Electricity Networks
  Tietoverkot / Communication Networks
  Lämpöverkot / Heating Networks
  Kaasuverkot / Gas Networks

  Päätöksentekorooli / Role in decision making
  Miten osallistut tämän alan hankintoja koskevaan päätöksentekoon omalla työpaikallasi? /How do you take part in purchasing decisions in your company?
  Teen hankintapäätökset yksin / I make purchasing decisions alone.
  Etsin tuote- ja palveluideat ja päätän hankittavista tuotteista yhdessä ryhmän kanssa / I look for product and service ideas and someone else decides on the purchases.
  Etsin tuote- ja palveluideat ja joku muu päättää niiden hankkimisesta / I look for product and service ideas and someone else decides on the purchases.
  En osallistu / I do not take part in purchasing decisions.

  Tehtäväalue / Job description

  Muu/ Other
  Mikäli et löytänyt edellisestä sopivaa vaihtoehtoa, ole hyvä ja kirjaa tehtäväalue tähän. / If you could not find a suitable job description above, please specify it here.

  Minua kiinnostaa / My area of interest
  Halutessasi voit valita useamman vaihtoehdon. / Several options may be chosen.
  Ajoneuvot ja kalusto / Vehicles and Equipments
  Etävalvonta / Remote Surveillance
  Huolto ja kunnossapito / Maintenance
  Kaapelit / Cables
  Koulutus / Education
  Mittauspalvelut / Measuring Services
  Operaattoripalvelut / Operator Services
  Pumppaus / Pumping
  Putket, venttiilit ja putkistovarusteet / Pipes, valves, piping equipment
  Suunnittelupalvelut / Design Services
  Tietoturvapalvelut / Information security services
  Työturvallisuus / Work Safety
  Työvälineet / Tools
  Uudet liiketoimintamahdollisuudet / New Business Opportunities
  Vastuullisuus / Responsibility
  Verkkotekniikat / Network Technologies
  Yhteisrakentaminen / Joint Construction
  Ympäristö ja maisemointi / Environment and Landscaping

  Tietosuojaseloste / Privacy statement *
  Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen. Tietojani saa luovuttaa kutsuvan yrityksen tai rintamerkkini viivakoodin lukeneen yrityksen ja Tampereen Messujen suoramarkkinoinnin tai sähköisen markkinoinnin käyttöön. Vakuutan olevani yli 16-vuotias.
  I have read and I accept the Privacy Policy. My data may be released for electrical marketing of the inviting company or the company which read my barcode and Tampere Trade Fairs Ltd. I certify that I am over 16 years old.

  Tampereen Messut -konsernin ja Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tapahtumissa otetaan kuvia ja videoita, joita käytetään Tampereen Messut -konsernin ja Tampereen Messu- ja
  Urheilukeskuksen markkinointiviestinnässä. Tapahtumaan osallistuvat henkilöt saattavat näkyä kuvamateriaaleissa.

  Pictures and videos will be taken at the events of Tampere Trade Fairs Group and Tampere Sports and Exhibition Centre which will be used in marketing communications. Event participants
  may appear in the footage.