Rekisteröityminen
Registration

Tämän ennakkoilmoittautumislomakkeen täyttäminen ja lipun tulostaminen oikeuttavat maksuttomaan sisäänpääsyyn messuille. Please fill in this registration form, and print out the barcode ticket. With this ticket You are entitled to a free
entrance to the exhibition.

 • HANKINTAPÄIVÄT 2019
 • Lisätietoja/Further information: www.hankintapaivat.fi

  * merkityt tiedot ovat pakollisia
  * marked are obligatory

  Kieli / Language *
  Suomi / Finnish
  Englanti / English

  Etunimi/First name *

  Sukunimi/Last name *

  Sähköpostiosoite/E-mail *
  Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti./Please fill out your e-mail address carefully.

  Puhelinnumero/Telephone *

  Yritys/Company *

  Lähiosoite/Address *

  Postinumero/Postal code *

   

  Postitoimipaikka/City or town *

  Maa/Country (Jos muu kuin Suomi/If other than Finland)

  Toimiala / Business sector *
  Jos valitset vaihtoehdon "Muu, mikä", kirjoitathan kysymyksen alle vastauksesi. / If you choose "Other", please fill in you answer.

  Miten osallistut tämän alan hankintoja koskevaan päätöksentekoon omalla työpaikallasi? / Do you take part in deciding on the purchases related to this industry at your workplace? *
  Teen hankintapäätökset yksin / I make purchasing decisions alone.
  Etsin tuote- ja palveluideat ja päätän hankittavista tuotteista yhdessä ryhmän kanssa / I look for product and service ideas and someone else decides on the purchases.
  Etsin tuote- ja palveluideat ja joku muu päättää niiden hankkimisesta / I look for product and service ideas and someone else decides on the purchases.
  En osallistu / I do not take part in purchasing decisions.

  Tehtäväalue / Job description *
  Jos valitset vaihtoehdon "Muu, mikä", kirjoitathan kysymyksen alle vastauksesi. / If you choose "Other", please fill in you answer.

  Minua kiinnostaa / My area of interest *
  Jos valitset vaihtoehdon "Muu, mikä", kirjoitathan kysymyksen alle vastauksesi. / If you choose "Other", please fill in you answer.

  Tietosuojaseloste / Privacy Policy *
  Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen. Tietojani saa luovuttaa kutsuvan yrityksen tai rintamerkkini viivakoodin lukeneen yrityksen ja Tampereen Messujen sekä Tampereen Nuorkauppakamari ry:n suoramarkkinoinnin tai sähköisen markkinoinnin käyttöön. Vakuutan olevani yli 16-vuotias.
  I have read and I accept the Privacy Policy. My data may be released for electrical marketing of the inviting company or the company which read my barcode and Tampere Trade Fairs Ltd and JCI Tampere. I certify that I am over 16 years old.