Messun logo

Rekisteröityminen
Registration

Tämän ennakkoilmoittautumislomakkeen täyttäminen ja lipun tulostaminen oikeuttavat maksuttomaan sisäänpääsyyn messuille. Please fill in this registration form, and print out the barcode ticket. With this ticket You are entitled to a free entrance to the exhibition

 • KONEPAJA 2018
 • Lisätietoja/Further information: http://konepajamessut.fi

  * merkityt tiedot ovat pakollisia
  * marked are obligatory

  Kieli / Language *
  Lähetämme tietoa messuista valitsemallanne kielellä / We will send information about the trade fair with the chosen language.
  Suomi / Finnish
  Englanti / English

  Etunimi/First name *

  Toimiala / Business sector *

  Sukunimi/Last name *

  Muu, mikä? / Other
  Mikäli valitsit edellisessä kentässä vaihtoehdon "Muu", ole hyvä ja kirjaa toimiala tähän. / If you chose "Other" above please specify business sector here.

  Tehtäväalue / Jos description *

  Yritys/Company *

  Lähiosoite/Address *

  Muu / Other
  Mikäli valitsit edellisessä kentässä vaihtoehdon "Muu", ole hyvä ja kirjaa tehtäväalue tähän. If you chose "Other" above, please specify job description here.

  Yrityksen koko / Company size *
  alle 10 hlöä / less than 10 employees
  10-49 henkilöä / 10-49 employees
  50-250 henkilöä / 50-250 employees
  yli 250 henkilöä / more than 250 employees

  Minua kiinnostaa / My area of interest *
  Metallintyöstökoneet / Machine tools
  Levykoneet / Sheet metal working
  Työkalut ja ohjelmistot / Tools and softwares
  Automaatio ja robotiikka / Automation and robotics
  Hitsaus ja liittäminen / Welding and joining
  Kunnossapito ja teollisuuden palvelut / Maintenance and industrial services

  Postinumero/Postal code *

   

  Postitoimipaikka/City or town *

  Maa/Country (Jos muu kuin Suomi/If other than Finland)


  Tietojani EI saa käyttää muuhun kuin kutsuvan yrityksen ja/tai Tampereen Messut -konsernin suoramarkkinointiin. / This information may NOT be used in direct marketing (excluding marketing from inviting company and/or Tampere Trade Fairs Group).

  Puhelinnumero/Telephone

  Sähköpostiosoite/E-mail *
  Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti./Please fill out your e-mail address carefully.