Messun logo

Rekisteröityminen
Registration

Tämän ennakkoilmoittautumislomakkeen täyttäminen ja lipun tulostaminen oikeuttavat maksuttomaan sisäänpääsyyn messuille. Please fill in this registration form and print out the barcode ticket. With this
ticket you are entitled to a free entrance to the exhibition.

 • ELINTARVIKETEOLLISUUS 2017
 • Lisätietoja/Further information: www.elintarviketeollisuus.fi

  * merkityt tiedot ovat pakollisia
  * marked are obligatory

  Etunimi/First name *

  Sukunimi/Last name *

  Yritys/Company *

  Lähiosoite/Address *

  Postinumero/Postal code *

   

  Postitoimipaikka/City or town *

  Maa/Country (Jos muu kuin Suomi/If other than Finland)

  Puhelinnumero/Telephone

  Sähköpostiosoite/E-mail *
  Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti./Please fill out your e-mail address carefully.

  Tehtäväalue / Job description *

  Muu, mikä? / Other
  Mikäli et löytänyt edellisestä sopivaa vaihtoehtoa, ole hyvä ja kirjaa tehtäväalue tähän. / If you could not find a suitable job description above, please specify it here.

  Yrityksen koko / Company size *
  alle 10 henkilöä / less than 10 employees
  10-49 henkilöä / 10-49 employees
  50-250 henkilöä / 50-250 employees
  yli 250 henkilöä / more than 250 employees

  Päätöksentekorooli / Role in desicion making *
  Osallistutko tämän alan hankintoja koskevaan päätöksentekoon omalla työpaikallasi? / Do you take part in deciding on the purchases related to this industry at your workplace?
  Teen hankintapäätökset yksin / I make purchasing decisions alone
  Etsin tuote- ja palveluideat ja päätän hankittavista tuotteista yhdessä ryhmän kanssa / I look for product and service ideas and decide on the purchases together with a team
  Etsin tuote- ja palveluideat ja joku muu päättää niiden hankkimisesta / I look for product and service ideas and someone else decides on the purchases
  En osallistu / I do not take part in purchasing decisions

  Minua kiinnostaa / My area of interest *
  Halutessasi voit valita useamman vaihtoehdon. / Several options may be chosen.
  Bioenergialaitokset / Bioenergy plants
  Elintarvike- ja juomateollisuuden koneet ja prosessilaitteet / Food and beverage industry machinery and process equipment
  Elintarviketeollisuuden kuljetus ja logistiikka / Food industry transportation and logistics
  Elintarviketeollisuuden pakkaus / Food industry packaging
  Hygienia, puhtaus ja kunnossapito / Hygiene, sanitation and maintenance
  Järjestöt, koulutus ja julkaisut / Associations, education and publications
  Jätehuolto / Waste management
  Kylmälaitteet / Refrigeration equipment
  Laaduntarkkailu ja -analyysi ja laboratoriolaitteet / Quality control and analysis, and laboratory equipment
  Materiaalinkäsittely ja varastointi / Material handling and storage
  Muut elintarviketeollisuuden tuotteet ja palvelut / Other food industry products and services
  Puolivalmisteiden ja valmiiden tuotteiden toimittajat ja valmistajat / Suppliers and manufacturers of semi-finished and finished products
  Raaka-aineet ja tarvikkeet / Raw materials and supplies
  Sopimusvalmistus / Contract manufacturing
  Toiminnanohjausjärjestelmät / ERP systems
  Tuotanto, automaatio ja robotit / Production, automation and robots
  Tuotantotilat, mm. puhdasilmatekniikka / Production facilities, e.g. clean air technologies
  Tuotekehitys / Product development
  Työvaatteet ja -turvallisuus / Work clothing and occupational safety
  Valmistuksen apuaineet; aromit, mausteet, lisäaineet, sakeutus ym. / Auxiliary manufacturing materials: flavourings, seasonings, additives, thickening agents, etc.
  Valmistuotteiden toimittajat ja valmistajat / Suppliers and manufacturers of ready-to-use products
  Ympäristötekniikka / Environmental engineering


  Tietojani EI saa käyttää muuhun kuin kutsuvan yrityksen ja/tai Tampereen Messut -konsernin suoramarkkinointiin. / This information may NOT be used in direct marketing (excluding marketing from inviting company and/or Tampere Trade Fairs Group).